Architektura systému

_images/architecture.png

Servery a služby

edeposit-aplikace.nkp.cz
sever, na kterém běží produkční aplikace. Producenti se obrací na tento server.
edeposit-test.nkp.cz

server, na kterém probíhá testování.

  • server je napojen na testovací bázi v =Alephu=
  • programátoři na tomto serveru nasazují nové změny
  • ... a testeři je na tomto serveru testují
edeposit-vyvoj.nkp.cz
server, na kterém probíhá vývoj. Vývojáři na něm mohou zkoušen nové věci.
edeposit-storage.nkp.cz

server, na který se ukládají originály ePublikací.

  • jedná se o velkokapacitní úložiště
  • úložiště je zálohované s ohledem na dlouhodobou ochranu dat
  • na tomto serveru se zpřístupňují veřejně dostupné ePublikace
10.1.2.183
smtp relay vnitřní pošty
aleph.nkp.cz
server, který poskytuje knihovnická data o všech publikacích.
resolver.nkp.cz

server poskytuje jednoznačnou identifikaci ePublikací

  • poskytuje informace o všech místech, kde je možno dotyčnou ePublikaci nalézt.
ltp.nkp.cz
server zajišťující dlouhodobou ochranu ePublikací ve smyslu “Long Term Preservation”
_images/servers.png