Plány práce

Plán nasazení do poloprovozu

Proces vývoje

Vývoj probíhá podle metodiky Test Driven Development.

_images/Test-driven_development.png

“Test-driven development” by Excirial (Contact me, Contribs) - Own work (Original text: I created this work entirely by myself.).

Licensed under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Test-driven_development.PNG#mediaviewer/File:Test-driven_development.PNG

Hlavní myšlenkou této metodiky je “testování jako aktivní součást vývoje”.

Každá část kódu, dříve než vznikne, by měla mít odpovídající test.

Postup

 1. akceptační test

  • akceptačním testem se popíše chování kódu.
  • protože kód není napsán, test v této fázi končí neúspěchem
 2. programování kódu

  • programátor si pouští akceptační test a programuje
  • test kontroluje chování systému
  • v okamžíku, kdy akceptační test skončí úspěchem, programátor splnil svoji práci
  • kód je napsán a vyhovuje akceptačnímu testu
 3. při nasazení musí všechny testy skončit úspěchem

  • tím se zajistí, že nově napsaný kód neovlivnil jiné části systému
 4. Po nasazení je čas kód sjednotit se zbývajícími částmi systému

  • aby kód byl nejen funkční, ale aby byl i v souladu s celkovým stylem vývoje

Výhody

 • zkrácení cyklu vývoje
 • chyby se při vývoji neopakují, protože jejich nový výskyt odhalí testy
 • nehrozí, že se již jednou objevená chyba projeví
 • testy zajistí, že se chování systému při novém nasazení nezmění
 • akceptační testy slouží jako dokumentace pro programátory i návrháře systému

Akceptační testy

Akceptační testy projektu

Pro zápis akceptačních testů i integračních testů projekt využívá Robot Framework

Výhody

 • testy jsou čitelné i pro zadavatele
 • testy se mohou účastnit analytické částí
 • testy se snadno udržují

Integrační testy

Integrační testy projektu

Integrační testy slouží ke kontrole funkce celku.

Testy mají za úkol odhalit problémy při spolupráci jednotlivých součástí aplikace.

comments powered by Disqus