Slovníček pojmů

e-publikace:

publikace vydaná v elektronické formě online, buď jako monografie, nebo pokračující zdroj

pdf náhled:

automaticky vygenerované pdf. Slouží jako zběžný náhled na e-publikaci

binární příloha:

příloha e-publikace, např. exe soubor, audio soubor. E-Deposit poskytuje binární ochranu binární přílohy.
Binární příloha nemá ISBN.
comments powered by Disqus