Požadavky na systém a jeho omezení

Požadavky na funkci systému

Požadavky které jsou kladeny na funkci systému.

1. Z pohledu producenta

 1. systém umožňuje ukládat elektronické předlohy tištěných publikací UC02-03 Ohlášení s tiskovou předlohou
 2. systém umožňuje vkládat e-publikace licencované i Open Access e-publikace
 3. systém umožňuje ohlašovat i tištěné publikace UC02-01 Ohlášení jednoduché
 4. systém umožňuje doplňovat základní metadata e-publikace producentem
 5. systém umožňuje vyměnit soubor i po přijetí akvizicí UC02-10 Oprava souboru
 6. producent má možnost opravit metadata i po přijetí akvizicí UC02-15 Dodatečná oprava metadat
 7. systém umožňuje producentovi přidávat další soubory i po přijetí e-publikace akvizicí UC02-10 Oprava souboru
 8. e-publikace může obsahovat více souborů v různých formátech
 9. systém poskytuje registraci producenta UC01-02 Registrace producenta
 10. systém poskytuje producentovi zjednodušenou registraci jen na základě web registrace
 11. systém umožňuje producentovi definovat podmínky užití a řídí se jimi = komu a jakým způsobem mohou být e-publikace zpřístupněny
 12. systém přijímá i e-publikace s binárními přílohami
 13. systém zobrazuje historii všech zadaných ISBN i těch, co prošly jinou cestou, než pres e-deposit
 14. systém zobrazuje přehled o tom, co se s e-publikací děje, tj. sleduje změny v Alephu, Krameriovi UC12-01 Reporty pro producenty
 15. systém informuje, jestli u vloženého souboru garantuje dlouhodobou ochranu nebo jen ochranu na binární úrovni

2. Z pohledu akvizice

 1. uložené soubory v systému kontroluje pracovník akvizice PM03 - Akvizice e-publikace
 2. systém zobrazuje PDF náhled
 3. systém umožňuje zadávat základní bibliografický popis ručně
 4. systém nabízí bibliografický popis načtený ze systému Aleph

3. Z pohledu systému

 1. každý soubor jedné e-publikace má žádný, nebo jeden, nebo více ISBN a může mít i jeden ISSN
 2. tisková předloha má stejné ISBN jako tištěná publikace
 3. e-publikace mohou být zpřístupněny za pomoci standardních rozhraní
 4. systém při vkládání souboru vytváří PDF náhled
 5. systém informuje Aleph, že jsou e-publikace připraveny na doplnění bibliografických dat
 6. systém načítá bibliografická data ze systému Aleph
 7. systém ukládá e-publikace do systému LTP k trvalé archivaci
 8. systém před uložením e-publikace do LTP provádí validaci natolik důkladnou, aby předešla odmítnutí na vstupu do LTP
 9. do LTP se odesilaji data po katalogizaci
 10. systém zjišťuje přítomnost virů ve vložených souborech
 11. systém umí načítat e-periodika přes vlastní ftp server UC07-03 Ohlášení dalšího dílu přes ftp, nebo z emailové schránky UC07-04 Ohlášení dalšího dílu přes email
 12. systém automaticky načítá údaje o publikacích, které byly zaregistrovány ISBN agenturou
 13. systém umožňuje povolit jen přihlášení za pomoci hesla, přihlašovacího jména
 14. systém si pamatuje všechny verze vloženého souboru
 15. systém umí omezit přístup producenta na readonly přístup (např. při porušení smlouvy)
 16. systém umí zakázat producenta přístup k jednotlivým e-publikacím (např. při porušení autorských práv)
 17. systém umožňuje pdf náhled na soubory aniž by kopie opustila systém
 18. systém umožňuje označit e-publikaci jako zakázanou (např. při zjištění, že byla autorem okopírována)
 19. systém odesílá do Alephu i jednoznačnou linku na náhled e-publikace
 20. systém nabízí u každé ePublikace proklik do Alephu pro jednoduché spuštění Alephu s dotyčnou ePublikací
 21. v systému Aleph vzniká proklik na náhled e-publikace v e-deposit UC03-03 Kontrola metadat
 22. systém nabízí základní informační servis (počty přírůstků, zpřístupnění, ...) podle původců a typů dokumentů, ... UC12 - Reporty činností
 23. systém provádí průběžnou zálohu vstupujících dokumentů
 24. systém generuje různé náhledy, pro různé druhy zobrazení

Omezení systému

 1. systém zpřístupňuje pouze kopie
 2. pokud e-publikace prošla akvizicí, producent má možnost jen přidávat opravy - jako další soubory. Už nemůže editovat záznamy, soubory.
 3. systém autorizuje uživatele vůči firemní ActiveDirectory, nebo vůčí LDAP
 4. systém vytváří náhled v PDF ze všech formátů, kvuli akvizici a katalogizaci
 5. systém poskytuje snadný způsob listování e-publikací, tj. náhledy po jednotlivých stránkách (hlavně pro katalogizaci, která musí celou e-publikaci prolistovat)
 6. systém přijímá e-publikace v libovolném (binárním) formátu, dlouhodobou ochranu zaručuje pouze u formátů ePub2 a PDF/A
 7. systém nepřijímá publikace s ochranou proti kopírování, např DRM. Publikaci přijme i s DRM pokud je v něm označení “Národní knihovna”
 8. web rozhraní systému je poskytnuto za pomoci Plone
 9. middleware k implementaci využívá RabbitMQ, tj. je implementován odděleně od web rozhraní
 10. middleware je napsaný v jazyce Python
comments powered by Disqus