AT01 - registrace producenta

Local roles are available

Log in as site owner
Go To ${PLONE_URL}/producents/
Local role is available Producent Administrator
Local role is available Producent Editor

Práce se skupinami uživatelů

Log in as site owner
Go To ${PLONE_URL}/@@usergroup-groupprefs
Page Should Contain Element css=input[name="group_Producent Administrators:list"]
Page Should Contain Element css=input[name="group_Testers:list"]
Page Should Contain Element css=input[name="group_Producent Editors:list"]

Domovská stránka

Go to homepage
Page Should Contain Link Registrovat
Page Should Contain Link Přihlášení
Page Should Contain Link Smlouva s Národní knihovnou
Page Should Contain Element css=h1
Capture Page Screenshot home-page.png
Title Should be E-Deposit - portál pro ohlašování elektronických publikací
Page Should Contain Vítejte na stránkách E-Deposit

Přidávání producenta pres new contentent menu

Log In as site owner
Go to ${PLONE_URL}/producents/
Open add new menu
${status} = Run Keyword And Return Status Click Link css=#plone-contentmenu-factories a.contenttype-edeposit-user-producent
Run keyword if ${status} != True Click Link edeposit-user-producent
Fill inputs about producent
Click Link Adresa
Fill inputs about address
Click Link Producent
Add one administrator
Click button name=form.buttons.register
Page Should Contain Položka byla vytvořena

Bezpečnost složky producentů

Go to homepage
Go To ${PLONE_URL}/producents
Page Should Contain Button Přihlásit se
Go To ${PLONE_URL}/ePublications-in-declarating
Page Should Contain Button Přihlásit se
Go To ${PLONE_URL}/ePublications-waiting-for-approving
Page Should Contain Button Přihlásit se
Go To ${PLONE_URL}/ePublications-with-errors
Page Should Contain Button Přihlásit se
Page Should Not Contain Link Producenti
Page Should Not Contain Link ePublications in declaring
Page Should Not Contain Link ePublications waiting for preparing of acquisition
Page Should Not Contain Link ePublications with errors

AT01-01 Registrace producenta bez editora

Click link Registrovat
Page Should Contain Registrace producenta
Page Should Contain Button Registrovat
Fill inputs about producent
Click Link Adresa
Fill inputs about address
Click Link Producent
Add one administrator
Click Button Registrovat
Page Should Contain Vaše uživatelská registrace proběhla.

AT01-02 Registrace producenta a kontrola administratora

Registrace producenta
Page Should Contain Vaše uživatelská registrace proběhla.
Go To ${PLONE_URL}/producents/${PRODUCENT_ID}
Page Should Contain Button Přihlásit se
Log in as site owner
User Should Exist ${USER_NAME}
Click Link Členství ve skupinách
Group Should Be Assigned Producent Administrators
Group Should Be Assigned Producent Editors
Go To ${PLONE_URL}/producents/${PRODUCENT_ID}
Workflow State Is waitingForApproving
Click Link Sdílení
Local Role is Assigned ${USER_NAME} E-Deposit: Producent Administrator
Local Role is Assigned ${USER_NAME} Reader
Local Role is Assigned ${USER_NAME} Editor
Local Role is Assigned ${USER_NAME} Reviewer
Local Role is Assigned ${USER_NAME} Contributor
Log Out
Log in ${USER_NAME} ${USER_PASSWORD}
Go To ${PLONE_URL}/producents/${PRODUCENT_ID}
Location Should Be ${PLONE_URL}/producents/${PRODUCENT_ID}
Sharing tab is available

AT01-03 Registrace producenta s editorem

Click link Registrovat
Page Should Contain Registrace producenta
Page Should Contain Button Registrovat
Fill inputs about producent
Click Link Adresa
Fill inputs about address
Click Link Producent
Add one administrator
Click Link Editor producenta
Add one editor
Click Button Registrovat
Page Should Contain Vaše uživatelská registrace proběhla.

AT01-04 Registrace producenta s editorem a kontrola editora

Registrace producenta s editorem
Go To ${PLONE_URL}/producents/${PRODUCENT_ID}
Page Should Contain Button Přihlásit se
Log in as site owner
User Should Exist ${EDITOR1_NAME}
Click Link Členství ve skupinách
Group Should Not Be Assigned Producent Administrators
Group Should Be Assigned Producent Editors
Go To ${PLONE_URL}/producents/${PRODUCENT_ID}
Click Link Sdílení
Local Role is not Assigned ${EDITOR1_NAME} E-Deposit: Producent Administrator
Local Role is Assigned ${EDITOR1_NAME} E-Deposit: Producent Editor
Local Role is Assigned ${EDITOR1_NAME} Reader
Local Role is not Assigned ${EDITOR1_NAME} Editor
Local Role is not Assigned ${EDITOR1_NAME} Reviewer
Local Role is not Assigned ${EDITOR1_NAME} Contributor
Go To ${PLONE_URL}/producents/${PRODUCENT_ID}
Page Should Contain Čeká na schválení
Log Out
Log in ${EDITOR1_NAME} ${EDITOR1_PASSWORD}
Go To ${PLONE_URL}/producents/${PRODUCENT_ID}
Location Should Be ${PLONE_URL}/producents/${PRODUCENT_ID}
Sharing tab is not available
User can not edit
User can not add any content
User can add ePublication

AT01-05 Registrace producenta s editorem - kontrola povinnych policek, shodnosti hesel

Click link Registrovat
Page Should Contain Registrace producenta
Page Should Contain Button Registrovat
Fill inputs about producent
Click Link Adresa
Fill inputs about address
Click Link Producent
Add one administrator
Click Link Editor producenta
Input Text css=#form-widgets-IEditor-fullname Jan Stavěl
Click Button Registrovat
Page Should Contain Prosím opravte vyznačené chyby.
Page Should Contain Některé položky u editora nejsou vyplněny. Buď vyplňte editorovi všechny položky, nebo je všechny smažte.
Input Text css=#form-widgets-IAdministrator-administrator-widgets-password ${USER_PASSWORD}
Input Text css=#form-widgets-IAdministrator-administrator-widgets-password_ctl ${USER_PASSWORD}
Click Link Editor producenta
Input Text css=#form-widgets-IEditor-email stavel.jan@gmail.com
Click Button Registrovat
Page Should Contain Prosím opravte vyznačené chyby.
Page Should Contain Některé položky u editora nejsou vyplněny. Buď vyplňte editorovi všechny položky, nebo je všechny smažte.
Input Text css=#form-widgets-IAdministrator-administrator-widgets-password ${USER_PASSWORD}
Input Text css=#form-widgets-IAdministrator-administrator-widgets-password_ctl ${USER_PASSWORD}
Click Link Editor producenta
Input Text css=#form-widgets-IEditor-phone 773230772
Input Text css=#form-widgets-IEditor-username ${EDITOR1_NAME}
Input Text css=#form-widgets-IEditor-password ${EDITOR1_PASSWORD}
Click Button Registrovat
Page Should Contain Prosím opravte vyznačené chyby.
Page Should Contain Některé položky u editora nejsou vyplněny. Buď vyplňte editorovi všechny položky, nebo je všechny smažte.
Input Text css=#form-widgets-IAdministrator-administrator-widgets-password ${USER_PASSWORD}
Input Text css=#form-widgets-IAdministrator-administrator-widgets-password_ctl ${USER_PASSWORD}
Click Link Editor producenta
Input Text css=#form-widgets-IEditor-password ${EDITOR1_PASSWORD}
Input Text css=#form-widgets-IEditor-password_ctl wrongpassword
Click Button Registrovat
Page Should Contain Prosím opravte vyznačené chyby.
Page Should Contain U editora se neshodují zadaná hesla. Vyplňte hesla znovu.
Input Text css=#form-widgets-IAdministrator-administrator-widgets-password ${USER_PASSWORD}
Input Text css=#form-widgets-IAdministrator-administrator-widgets-password_ctl ${USER_PASSWORD}
Click Link Editor producenta
Input Text css=#form-widgets-IEditor-password ${EDITOR1_PASSWORD}
Input Text css=#form-widgets-IEditor-password_ctl ${EDITOR1_PASSWORD}
Click Button Registrovat
Page Should Contain Vítejte!
Page Should Contain Vaše uživatelská registrace proběhla.

AT01-06 Kontrola zadaných hesel

Click link Registrovat
Page Should Contain Registrace producenta
Page Should Contain Button Registrovat
Fill inputs about producent
Click Link Adresa
Fill inputs about address
Click Link Producent
Add one administrator with wrong passwords
Click Button Registrovat
Page should contain Prosím opravte vyznačené chyby.
Page should contain U správce producenta se neshodují zadaná hesla. Vyplňte hesla znovu.

AT01-07 Kontrola dostupnosti uzivatelskeho jmena pri jedne registraci

Registrace producenta
Click link Registrovat
Page Should Contain Registrace producenta
Fill inputs about producent
Click Link Adresa
Fill inputs about address
Click Link Producent
Add one administrator
Click Button Registrovat
Page should contain Prosím opravte vyznačené chyby.
Page should contain Uživatelské jméno u správce producenta je již použito. Vyplňte jiné.
Add one administrator
Input Text css=#form-widgets-IAdministrator-administrator-widgets-username unique-name
Click Button Registrovat
Wait Until Page Contains Položka byla vytvořena

AT01-08 Kontrola dostupnosti uzivatelskeho jmena u editoru

Registrace producenta s editorem
Click link Registrovat
Fill inputs about producent
Click Link Adresa
Fill inputs about address
Click Link Producent
Add one administrator
Input Text css=#form-widgets-IAdministrator-administrator-widgets-username unique-name
Click Link Editor producenta
Add one editor
Click Button Registrovat
Page should contain Prosím opravte vyznačené chyby.
Page should contain Uživatelské jméno u editora je již obsazené. Vyplňte jiné.
Add one administrator
Input Text css=#form-widgets-IAdministrator-administrator-widgets-username unique-name
Click Link Editor producenta
Add one editor
Input Text css=#form-widgets-IEditor-username unique-editor-name
Click Button Registrovat
Wait Until Page Contains Položka byla vytvořena

AT01-09 Název producenta v portletech je klikací

Registrace producenta
Log in ${USER_NAME} ${USER_PASSWORD}
Pause

AT01-10 Přidání nového administrátora k existujícímu producentovi a kontrola dostupnosti uzivatelskeho jmena

Registrace producenta
Log in ${USER_NAME} ${USER_PASSWORD}
Click Link ${PRODUCENT_TITLE}
Click Link Administrátoři
Open add new menu
Choose a Producent Administrator
Fill inputs about Obsah producent administrátor krátký popisek
Click Link Osobní informace
Fill inputs about Osobni informace
Click Link Přihlášení
Fill inputs about Prihlaseni ${USER_NAME}
Click Button Uložit
Wait Until Page Contains Prosím opravte vyznačené chyby.
Page Should Contain Uživatelské jméno již existuje. Na záložce Přihlášení použijte jiné.
Click Link Přihlášení
Fill inputs about Prihlaseni ${NEW_UNIQ_USER_NAME}
Click Button Uložit
Wait Until Page Contains Položka byla vytvořena

AT01-11 Přidání nového administrátora k existujícímu producentovi a kontrola hesel

Registrace producenta
Log in ${USER_NAME} ${USER_PASSWORD}
Click Link ${PRODUCENT_TITLE}
Click Link Administrátoři
Open add new menu
Choose a Producent Administrator
Fill inputs about Obsah producent administrátor krátký popisek
Click Link Osobní informace
Fill inputs about Osobni informace
Click Link Přihlášení
Fill inputs about Prihlaseni ${NEW_UNIQ_USER_NAME} heslo jineheslo
Click Button Uložit
Wait Until Page Contains Prosím opravte vyznačené chyby.
Page Should Contain Hesla se neshodují. Na záložce Přihlášení zadejte hesla znovu.
Click Link Přihlášení
Fill inputs about Prihlaseni ${NEW_UNIQ_USER_NAME} heslo heslo
Click Button Uložit
Wait Until Page Contains Položka byla vytvořena

AT01-12 Přidání nového editora k existujícímu producentovi a kontrola dostupnosti uzivatelskeho jmena

Registrace producenta
Log in ${USER_NAME} ${USER_PASSWORD}
Click Link ${PRODUCENT_TITLE}
Click Link Editoři
Open add new menu
Choose a Producent Editor
Fill inputs about Obsah producent editor krátký popisek
Click Link Osobní informace
Fill inputs about Osobni informace
Click Link Přihlášení
Fill inputs about Prihlaseni ${USER_NAME}
Click Button Uložit
Wait Until Page Contains Prosím opravte vyznačené chyby.
Page Should Contain Uživatelské jméno již existuje. Na záložce Přihlášení použijte jiné.
Click Link Přihlášení
Fill inputs about Prihlaseni ${NEW_UNIQ_USER_NAME}
Click Button Uložit
Wait Until Page Contains Položka byla vytvořena

AT01-13 Přidání nového editora k existujícímu producentovi a kontrola hesel

Registrace producenta
Log in ${USER_NAME} ${USER_PASSWORD}
Click Link ${PRODUCENT_TITLE}
Click Link Editoři
Open add new menu
Choose a Producent Editor
Fill inputs about Obsah producent editor krátký popisek
Click Link Osobní informace
Fill inputs about Osobni informace
Click Link Přihlášení
Fill inputs about Prihlaseni ${NEW_UNIQ_USER_NAME} heslo jineheslo
Click Button Uložit
Wait Until Page Contains Prosím opravte vyznačené chyby.
Page Should Contain Hesla se neshodují. Na záložce Přihlášení zadejte hesla znovu.
Click Link Přihlášení
Fill inputs about Prihlaseni ${NEW_UNIQ_USER_NAME} heslo heslo
Click Button Uložit
Wait Until Page Contains Položka byla vytvořena

AT01-14 Kontrola, že je heslo delší, jak 5 znaků

Click link Registrovat
Fill inputs about producent
Fill password shorter than 5 letters
Wait Until Page Contains Prosím opravte vyznačené chyby.
*** Variables ***