AT03 - akvizice

Role pro systémového uživatele

Log in as site owner
Go To ${PLONE_URL}/@@usergroup-groupprefs
Page Should Contain Element css=input[name="group_System Users:list"]
Page Should Contain Element xpath=//input[@name="group_System Users:list" and @value="E-Deposit: System" and @checked="checked"]

Existuje systemovy uzivatel a je ve spravne skupine

Log in as site owner
Go To ${PLONE_URL}/@@usergroup-groupprefs
Click Link Uživatelé
Click Element css=a[title="system"]
Click Link Členství ve skupinách
Page Should Contain Element xpath=//input[@name="delete:list" and @value="System Users"]

Local roles are available

Log in as site owner
Go To ${PLONE_URL}/producents/
Local role is available Acquisitor

Práce se skupinami uživatelů

Log in as site owner
Go To ${PLONE_URL}/@@usergroup-groupprefs
Page Should Contain Element css=input[name="group_Acquisitors:list"]

Vytvoření Akvizitora

Log in as site owner
Go To ${PLONE_URL}/@@usergroup-userprefs
Click Overlay Button Přidat nového uživatele
Input Text //input[@id='form.fullname'] Jan Stavel
Input Text //input[@id='form.username'] ${AKVIZITOR_NAME}
Input Text //input[@id='form.email'] ${AKVIZITOR_NAME}@nkp.cz
Input Text //input[@id='form.password'] ${AKVIZITOR_PASSWORD}
Input Text //input[@id='form.password_ctl'] ${AKVIZITOR_PASSWORD}
Select Checkbox //input[@id='form.groups.2']
Click Button Registrovat
Page Should Contain Přehled uživatelů
Click Link Skupiny
Page Should Contain Element xpath=//input[@name="group_Acquisitors:list" and @value="E-Deposit: Acquisitor" and @checked="checked"]

Přehledová stránka pro akvizitora

Vytvoření Akvizitora
Log In ${AKVIZITOR_NAME} ${AKVIZITOR_PASSWORD}
Page Should Contain Přehledová stránka uživatele Jan Stavel

Ohlaseni ePublikace - Akvizice - Prehledova stranka

Stop Aleph Daemon
Vytvoření akvizitora
Log out
Go To ${PLONE_URL}
Registrace producenta
Log in ${USER_NAME} ${USER_PASSWORD}
Ohlášení se soubory
Open Workflow Menu
Click Element link=K akvizici
Log out
Log in ${SYSTEM_USER_NAME} ${SYSTEM_USER_PASSWORD}
Go to ${PLONE_URL}/producents/${PRODUCENT_ID}/epublications/lesni-skolky-ve-zline
Open Workflow Menu
Click Element link=Všechna ISBN jsou v pořádku
Open Workflow Menu
Click Element link=Žádný soubor neobsahuje virus
Open Workflow Menu
Click Element link=Máme všechny náhledy vygenerovány
Open Workflow Menu
Click Element link=Všechny exporty do Alephu proběhly úspěšně
Open Workflow Menu
Click Element link=Máme všechny sysNumbers z Alephu
Open Workflow Menu
Click Element link=Dokončit přípravu akvizice
Log Out
Log in ${AKVIZITOR_NAME} ${AKVIZITOR_PASSWORD}
Go to ${PLONE_URL}/producents/${PRODUCENT_ID}/epublications/lesni-skolky-ve-zline
Page Should Contain Lesní školky ve Zlíně
Go to ${PLONE_URL}/dashboard
Page Should Contain Žádosti o zveřejnění
Page Should Contain Lesní školky ve Zlíně

AT03-07 Pracovní prostředí pracovníka ISBN agentury

Vytvoření pracovníka ISBN Agentury
Log out
Log In ${ISBN_AGENCY_USER} ${ISBN_AGENCY_PASSWORD}
Existuje portlet Přidělování ISBN
Existuje portlet Prehled originalu pro prideleni ISBN
Click Element css=#portal-logo
Existuje portlet Přidělování ISBN
Page Should Contain Link přehled originálů
Existuje portlet Věcná kontrola ISBN

AT03-08 Pracovní prostředí administratora akvizice

Vytvoření akvizitora #akvizitor je zaroven i spravce akvizice
Log Out
Log In ${AKVIZITOR_NAME} ${AKVIZITOR_PASSWORD}
Page Should Contain Přehledová stránka uživatele
Existuje portlet Cekame na Aleph
Existuje portlet Originaly co cekají na Aleph
Click Element css=#portal-logo
Existuje portlet Cekame na Aleph

AT03-09 Pracovni prostredi akvizitora

Vytvoření akvizitora #akvizitor je zaroven i spravce akvizice
Log Out
Log In ${AKVIZITOR_NAME} ${AKVIZITOR_PASSWORD}
Page Should Contain Přehledová stránka uživatele
Existuje portlet Cekame na Aleph
Existuje portlet Originaly co cekají na Aleph
Click Element css=#portal-logo
Existuje portlet Cekame na Aleph

AT03-10 Přidělení ISBN agenturou

Vytvoření pracovníka ISBN Agentury
Log out
Log In ${ISBN_AGENCY_USER} ${ISBN_AGENCY_PASSWORD}
Click Element css=#portal-logo
Click link přehled originálů
Klik na nějakou linku s originálem
Vyplnit ISBN
Click button Přiřadit ISBN

AT03-11 Věcná kontrola ISBN

Vytvoření pracovníka ISBN Agentury
Otevřít email s přehledem originálů ke kontrole
Klik na jeden original v emailu
Log In ${ISBN_AGENCY_USER} ${ISBN_AGENCY_PASSWORD}
V Alephu potvrdit kontrolu ISBN
eDeposit sleduje zmeny v Alephu

AT03-12 Kontrola metadat Akvizicí

Otevřít email s přehledem originálů ke kontrole akvizicí
Klik na jeden original v emailu
Log In ${AKVIZITOR_NAME} ${AKVIZITOR_PASSWORD}
V Alephu potvrdit kontrolu akvizicí
eDeposit sleduje zmeny v Alephu
Original se objevi v seznamu pro pripravu katalogizace
*** Variables ***