AT04 - katalogizace ePublikace

AT04-01 Pracovni prostredi administratora katalogizace

Log In ${LIBRARY_ADMINISTRATOR} ${LIBRARY_ADMINISTRATOR_PASSWORD}
Click Logo
Existuje portlet Práce pro jmenný popis
Existuje portlet Práce pro revizi jmenného popisu
Existuje portlet Příprava jmenného popisu

AT04-02 Příprava jmenné katalogizace

Otevřít email s přehledem originálů k přípravě jmenné katalogizace
Klik na jeden original v emailu
Log In ${DESCRIPTIVE_CATALOGUING_ADMINISTRATOR} ${DESCRIPTIVE_CATALOGUING_ADMINISTRATOR_PASSWORD}
Existuje portlet Čeká na přidělení
Vybrat katalogizátora JP Katalogizator

AT04-03 Jmenný popis

Otevřít email s přehledem originálů k přípravě jmenného popisu
Klik na jeden original v emailu
Log In ${DESCRIPTIVE_CATALOGUER} ${DESCRIPTIVE_CATALOGUER_PASSWORD}
V Alephu potvrdit jmennou katalogizaci
eDeposit načte změny v Alephu
Originál je ve stavu Příprava revize jmenného popisu

AT04-04 Příprava revize jmenného popisu

Otevřít email s přehledem originálů k přípravě revize jmenného popisu
Klik na jeden original v emailu
Log In ${DESCRIPTIVE_CATALOGUING_ADMINISTRATOR} ${DESCRIPTIVE_CATALOGUING_ADMINISTRATOR_PASSWORD}
Existuje portlet Čeká na přidělení
Vybrat revizoza JP Revizor
Originál je ve stavu Revizor jmenného popisu

AT04-05 Revize jmenného popisu

Otevřít email s přehledem originálů k revizi jmenného popisu
Klik na jeden original v emailu
Log In ${DESCRIPTIVE_CATALOGUING_REVIWER} ${DESCRIPTIVE_CATALOGUING_REVIWER_PASSWORD}
V Alephu potvrdit revizi jmenné katalogizace
eDeposit načte změny v Alephu
Originál je ve stavu Příprava věcného popisu

AT04-06 Příprava věcné katalogizace

Otevřít email s přehledem originálů k přípravě věcné katalogizace
Klik na jeden original v emailu
Log In ${SUBJECT_CATALOGUING_ADMINISTRATOR} ${SUBJECT_CATALOGUING_ADMINISTRATOR_PASSWORD}
Existuje portlet Čeká na přidělení
Vybrat katalogizátora VP Katalogizator
Originál je ve stavu Věcný popis

AT04-07 Věcný popis

Otevřít email s přehledem originálů k věcnému popisu
Klik na jeden original v emailu
Log In ${SUBJECT_CATALOGUER} ${SUBJECT_CATALOGUER_PASSWORD}
V Alephu potvrdit věcnou katalogizaci
eDeposit načte změny v Alephu
Originál je ve stavu Příprava revize věcného popisu

AT04-08 Příprava revize věcného popisu

Otevřít email s přehledem originálů k přípravě revize věcného popisu
Klik na jeden original v emailu
Log In ${SUBJECT_CATALOGUING_ADMINISTRATOR} ${SUBJECT_CATALOGUING_ADMINISTRATOR_PASSWORD}
Existuje portlet Čeká na přidělení
Vybrat revizora VP Revizor
Originál je ve stavu Revize věcného popisu

AT04-09 Revize jmenného popisu

Otevřít email s přehledem originálů k revizi věcného popisu
Klik na jeden original v emailu
Log In ${SUBJECT_CATALOGUING_REVIWER} ${SUBJECT_CATALOGUING_REVIWER_PASSWORD}
V Alephu potvrdit revizi věcného popisu
eDeposit načte změny v Alephu
Originál je ve stavu Čekáme na LTP
*** Variables ***