AT15 - Práce s dokumenty

AT15-01 Vytvoreni ePublikace bez dokumentu systemem

Registrace producenta
Log in ${SYSTEM_USER_NAME} ${SYSTEM_USER_PASSWORD}
Go to ${PLONE_URL}/producents/${PRODUCENT_ID}/
Click Link Ohlášení ePublikací
Open add new menu
Click Element link=E-Deposit - ePublikace
Wait Until Page Contains Přidat E-Deposit - ePublikace
Fill inputs about ePublication
Fill inputs about Vydani
Click Button form.buttons.save
Page Should Contain Položka byla vytvořena
Open Workflow Menu
Click Element link=Načetl jsem ePublikaci z Alephu
Page Should Contain Zpřístupnění

AT15-02 Odevzdání dokumentu - kontrola složky pro žádosti a vytvoreni zadosti rucne

Stop Aleph Daemon
Set Javascript Testing Mode
Registrace producenta
Log in ${USER_NAME} ${USER_PASSWORD}
Click Link ${PRODUCENT_TITLE}
Click Link Odevzdané dokumenty
Open add new menu
Click Link css=#plone-contentmenu-factories a.contenttype-edeposit-content-originalfilecontributingrequest
Input Text form.widgets.IBasic.title odevzdaný dokument
Input Text form.widgets.isbn ${VALID_BUT_DUPLICIT_ISBN}
Click button name=form.buttons.save
Page Should Contain Položka byla vytvořena
Page Should Contain odevzdaný dokument
Wait Until Page Contains čekání na odpověď Alephu
Page Should not Contain Dostali jsme záznamy z Alephu
Page Should Not Contain Přidat novou položku
Page Should Not Contain Úpravy
Log out
Log in ${SYSTEM_USER_NAME} ${SYSTEM_USER_PASSWORD}
Go to ${PLONE_URL}/producents/${PRODUCENT_ID}/originalfile-contributing/odevzdany-dokument/
Open add new menu
Click Link css=#plone-contentmenu-factories a.contenttype-edeposit-content-alephrecord
Input Text form.widgets.IBasic.title odpoved z Alephu
Input Text form.widgets.isbn ${VALID_BUT_DUPLICIT_ISBN}
Input Text form.widgets.rok_vydani 2014
Input Text form.widgets.aleph_sys_number 123456
Input Text form.widgets.aleph_library NKC01
Click Button Uložit
Wait Until Page Contains Položka byla vytvořena
Page Should Contain odpoved z Alephu
Go to ${PLONE_URL}/producents/${PRODUCENT_ID}/originalfile-contributing/odevzdany-dokument/
Open Workflow Menu
Click Element link=Dostali jsme záznamy z Alephu
Open Workflow Menu
Click Element link=Načetl jsem ePublikaci z Alephu
Page Should Contain Element css=#form-widgets-choosen_aleph_record > div > a
Click Element css=#form-widgets-choosen_aleph_record > div > a
Page Should Contain odpoved z Alephu

AT15-03 Odevzdání dokumentu s jednim zaznamem v Alephu

Start Aleph Daemon
Set Javascript Testing Mode
Registrace producenta
Log in ${USER_NAME} ${USER_PASSWORD}
Click Link Odevzdat dokument
Page Should Contain Element css=input#form-widgets-isbn
Input Text css=input#form-widgets-isbn ${VALID_BUT_DUPLICIT_ISBN}
Click Button Načíst záznam z Alephu
Page Should Contain Žádost na odevzdání dokumentu
Page Should Contain čekání na odpověď Alephu
Sleep 5s
Click Link Zobrazení
Wait Until Page Contains Záznam v Alephu
Click Link Záznam v Alephu: Derviš :(81754)
Wait Until Page Contains Záznam v Alephu: Derviš :(81754)
Click Link Žádost na odevzdání dokumentu
Wait Until Page Contains Žádost na odevzdání dokumentu
Page Should Not Contain Přidat novou položku
Page Should Not Contain Úpravy
Zobrazit historii
Historie obsahuje zprávu Dostali jsme záznamy z Alephu
Historie obsahuje zprávu Na?etl jsem ePublikaci z Alephu
Page Should Contain Element css=a[href="${PLONE_URL}/producents/${PRODUCENT_ID}/epublications/${EPUBLICATION_ID}"]
Page Should Contain Element css=a[href="${PLONE_URL}/producents/${PRODUCENT_ID}/epublications/${EPUBLICATION_ID}/edeposit-content-originalfile"]
Page Should Contain odevzdání dokumentu
Unset Javascript Testing Mode
Wait Until Page Contains Upravit E-Deposit - Soubor s originálem
Input Text css=#form-widgets-url http://www.grada.cz/book/1000
Choose File css=#form-widgets-file-input /opt/edeposit/docs/tests/resources/inzlin-01-2013-s-nasi-Tabinkou.pdf
Select From List by Value css=#form-widgets-format PDF
Click Button Uložit
Wait Until Page Contains Změny byly uloženy
Page Should Contain Element css=span.summary > a.contenttype-edeposit-content-alephrecord
Click Link Úpravy
Click Element css=input[value="browse..."]
Choose an Aleph Record
Page Should Contain Element css=input[id="form-widgets-related_aleph_record-0"][checked="checked"]
Click Button form.buttons.save
Wait Until Page Contains Změny byly uloženy
Page Should Contain Element css=#form-widgets-related_aleph_record > div > a
Stop Aleph Daemon
*** Variables ***