IT-FIX02

Problem s roli akvizitora

Go to  http://edeposit-aplikace.nkp.cz/producents/zizala/epublications/patobiomechanika-srdecnecevniho-systemu
Log in As acquisitor
He should have opravneni na zobrazeni original souboru
He should have opravneni na zobrazeni historie
He should see a state
He should see producents waiting for approving