IT-FIX04 - UC02 Ohlášení ePublikace - chybne zadana cena

UC02 Ohlášení ePublikace - chybne zadana cena

Registrace producenta
Log in ${USER_NAME} ${USER_PASSWORD}
Click Link Ohlášení ePublikací
Wait Until Page Contains Element css=input[value="Ohlásit"]
Fill inputs about ePublication
Input Text css=#form-widgets-IBasic-title Lesní školky ve Zlíně
Input Text css=#form-widgets-podnazev Alternativní vzdělávání
Fill cena abca
Add authors for ePublication Jan Stavěl
Add Original Files for ePublication ${VALID_ISBN}
Fill inputs about Vydani
Click Button form.buttons.save
Element Text should be css=.nazev > td:nth-child(3) > div:nth-child(1) > div:nth-child(1) Zadaná hodnota není platné desetinné čislo.
Fill cena 10
Click Button form.buttons.save
Wait Until Page Contains Položka byla vytvořena