IT01 - registrace producenta

Registrace producenta - domovská stránka

Click link Registrovat
Wait Until Page Contains Registrace producenta
Page Should Contain Producent
Page Should Contain Editor producenta

Registrace producenta - zobrazení chyb ve formuláři

Click link Registrovat
Wait Until Page Contains Registrace producenta
Click Button Registrovat
Page Should Contain Required input is missing.
Page Should Contain Registrace producenta
Page Should Contain Chyba
Page Should Contain Prosím opravte vyznačené chyby.

Registrace producenta - registrace

${USER_NAME}= Catenate SEPARATOR=- test-user ${TEST_SEED} 00
Click link Registrovat
Wait Until Page Contains Registrace producenta
Input Text css=#form-widgets-IBasic-title Testovací producent ${TEST_SEED}
Input Text css=#form-widgets-IAdministrator-administrator-widgets-fullname Testovaci uzivatel ${TEST_SEED}
Input Text css=#form-widgets-IAdministrator-administrator-widgets-email stavel.jan@gmail.com
Input Text css=#form-widgets-IAdministrator-administrator-widgets-phone 733230772
Input Text css=#form-widgets-IAdministrator-administrator-widgets-username ${USER_NAME}
Input Text css=#form-widgets-IAdministrator-administrator-widgets-password ${USER_PASSWORD}
Input Text css=#form-widgets-IAdministrator-administrator-widgets-password_ctl ${USER_PASSWORD}
Click Link Adresa
Input Text css=#form-widgets-street Pašovice 71
Input Text css=#form-widgets-city Prakšice
Input Text css=#form-widgets-country Česká republika
Input Text css=#form-widgets-psc 73323072
Click Button Registrovat
Page Should Contain Vítejte!
Page Should Contain Vaše uživatelská registrace proběhla.
Log In ${USER_NAME} ${USER_PASSWORD}
Page Should Contain Přehledová stránka uživatele
Click Link Ohlášení ePublikací
Page Should Contain Ohlašovací lístek ISBN - ePublikace

Registrace producenta - registrace s editorem

${USER_NAME}= Catenate SEPARATOR=- test-user ${TEST_SEED} 01
${EDITOR1_NAME}= Catenate SEPARATOR=- test-editor1 ${TEST_SEED} 01
Click link Registrovat
Wait Until Page Contains Registrace producenta
Fill inputs about producent
Click Link Adresa
Fill inputs about address
Click Link Producent
Add one administrator
Click Link Editor producenta
Add one editor
Click Button Registrovat
Page Should Contain Vítejte!
Page Should Contain Vaše uživatelská registrace proběhla.
Log In ${USER_NAME} ${USER_PASSWORD}
Page Should Contain Přehledová stránka uživatele
Click Link Ohlášení ePublikací
Page Should Contain Ohlašovací lístek ISBN - ePublikace
Log out
Log In ${EDITOR1_NAME} ${EDITOR1_PASSWORD}
Page Should Contain Přehledová stránka uživatele
Click Link Ohlášení ePublikací
Pause
Page Should Contain Ohlašovací lístek ISBN - ePublikace
*** Variables ***
${PLONE_URL}    http://edeposit-test.nkp.cz
#${PLONE_URL}    http://localhost:8080/Plone
${USER_PASSWORD}  fafs08ja
  
# ${TEST_SEED} ... nahodny string