IT02 - ohlášení ePublikace

IT00 Instalace produktu

IT02-01 Ohlášení se soubory

Prepare AMQP Test Environment
Pause
Log in ${USER_NAME} ${USER_PASSWORD}
Click Link Ohlášení ePublikací
Wait Until Page Contains Ohlašovací lístek ISBN - ePublikace
Fill inputs about ePublication
Fill inputs about Vydani
Add authors for ePublication Jan Stavěl
Add Original Files for ePublication ${VALID_ISBN}
Click Button form.buttons.save
Page Should Contain Položka byla vytvořena
Location Should Contain lesni-skolky-ve-zline
Page Should Contain Processing
ePublication Contains Original File at state isbnvalidation
Respond as ISBN Validation Daemon ${VALID_ENGLISH_ISBN} True
ePublication Contains Original File at state isbnduplicitycheck
Respond as Aleph Count Daemon ${VALID_ENGLISH_ISBN} 0
ePublication Contains Original File at state antivirus
Respond as Antivirus Daemon
ePublication Contains Original File at state exporttoaleph
Respond as Aleph Export Daemon ${VALID_ENGLISH_ISBN}
ePublication Contains Original File at state waitingforaleph
Submit SysNumber Search at Aleph
Switch Browser 1
ePublication Contains Original File at state waitingforaleph
Respond as Aleph Search Daemon ${VALID_ENGLISH_ISBN}
ePublication Contains Original File at state acquisition

IT02-02 Ohlášení se soubory s pridelenim ISBN

Prepare AMQP Test Environment
Open Browser with System User
Reinstall E-Deposit modules
Switch Browser 1
Log in ${USER_NAME} ${USER_PASSWORD}
Click Link Ohlášení ePublikací
Wait Until Page Contains Ohlašovací lístek ISBN - ePublikace
Fill inputs about ePublication
Fill inputs about Vydani
Add authors for ePublication Jan Stavěl
Add Original Files for ePublication with ISBN generated
Click Button form.buttons.save
Page Should Contain Položka byla vytvořena
Location Should Contain lesni-skolky-ve-zline
Page Should Contain Processing
Pause
Wait Until Keyword Succeeds 10s 0.5s ePublication contains Original File at state isbngeneration
Send email to ISBN Agency
Switch Browser 1
Pause

IT02-0a Ohlášení ePublikace - kontrola Aleph amqp sluzby

Log ${QUEUE_NAME} WARN
Declare Queue aleph ${QUEUE_NAME}
Declare Queue Binding aleph search ${QUEUE_NAME} *
Registrace producenta
Log in ${USER_NAME} ${USER_PASSWORD}
Click Link Ohlášení ePublikací
Wait Until Page Contains Element css=input[value="Ohlásit"]
Fill inputs about ePublication
Add authors for ePublication Jan Stavěl
Add Original Files for ePublication ${VALID_ISBN}
Fill inputs about Vydani
Click Button form.buttons.save
Sleep 5s
${MSG}= Get Message From Queue ${QUEUE_NAME}
Log Dictionary ${MSG} WARN
${MSG_BODY}= Get From Dictionary ${MSG} body
${MSG_HEADERS}= Get From Dictionary ${MSG} headers
Dictionary Should Contain Item ${MSG_BODY} __nt_name ISBNValidationResult
Dictionary Should Contain Item ${MSG_BODY} is_valid True
${MSG}= Get Message From Queue ${QUEUE_NAME}
Log Dictionary ${MSG} WARN
${MSG_BODY}= Get From Dictionary ${MSG} body
${MSG_HEADERS}= Get From Dictionary ${MSG} headers
Dictionary Should Contain Item ${MSG_BODY} __nt_name CountResult
Dictionary Should Contain Item ${MSG_BODY} num_of_records 0
Delete Queue ${QUEUE_NAME}

IT02-03 Ohlášení ePublikace

Registrace producenta
Log in ${USER_NAME} ${USER_PASSWORD}
Click Link Ohlášení ePublikací
Wait Until Page Contains Element css=input[value="Ohlásit"]
Fill inputs about ePublication
Add authors for ePublication Jan Stavěl
Add Original Files for ePublication ${VALID_ISBN}
Fill inputs about Vydani
Click Button form.buttons.save
Sleep 5s
Zobrazit historii
Pause
Historie obsahuje zprávu K akvizici
Historie obsahuje zprávu Poslal jsem jeden záznam k exportu do Alephu
Historie obsahuje zprávu Export jednoho záznamu do Alephu
Historie obsahuje zprávu Export jednoho záznamu do Alephu skončil s chybou
Click Link Zobrazení
Pause
Wait Until Page Contains Export do Alephu

IT02-04 Ohlášení ePublikace - Diazo Theme - kontrola online validace ISBN

${USER_NAME}= Catenate SEPARATOR=- test-user ${TEST_SEED} 01
Registrace producenta
Log in ${USER_NAME} ${USER_PASSWORD}
Click Link Ohlášení ePublikací
Wait Until Page Contains Element css=input[value="Ohlásit"]
Fill inputs about ePublication
Fill inputs about Vydani
Add authors for ePublication Jan Stavěl
Add Original Files for ePublication ${WRONG_ISBN}
Wait Until Page Contains chyba v isbn
Click Button form.buttons.cancel
Wait Until Page Contains Ohlášení bylo přerušeno.
Go to ${PLONE_URL}
Click Link Ohlášení ePublikací
Wait Until Page Contains Element css=input[value="Ohlásit"]
Fill inputs about ePublication
Fill inputs about Vydani
Add authors for ePublication Jan Stavěl
Add Original Files for ePublication ${VALID_BUT_DUPLICIT_ISBN}
Wait Until Page Contains isbn je už použito. Použijte jíné, nebo nahlašte opravu.

IT02-05 Ohlášení ePublikace - Diazo Theme - odevzdání dokumentu k již ohlášené ePublikaci

${USER_NAME}= Catenate SEPARATOR=- test-user ${TEST_SEED} 01
Registrace producenta
Log in ${USER_NAME} ${USER_PASSWORD}
Click Link Ohlášení ePublikací
Wait Until Page Contains Element css=input[value="Ohlásit"]
Fill inputs about ePublication
Fill inputs about Vydani
Add authors for ePublication Jan Stavěl
Add Original Files for ePublication ${VALID_BUT_DUPLICIT_ISBN}
Wait Until Page Contains isbn je už použito. Použijte jíné, nebo nahlašte opravu.
Pause

IT02-06 Ohlášení ePublikace - Diazo Theme - odevzdání dokumentu s přidělením ISBN

${USER_NAME}= Catenate SEPARATOR=- test-user ${TEST_SEED} 01
Registrace producenta
Log in ${USER_NAME} ${USER_PASSWORD}
Click Link Ohlášení ePublikací
Wait Until Page Contains Element css=input[value="Ohlásit"]
Fill inputs about ePublication
Fill inputs about Vydani
Add authors for ePublication Jan Stavěl
Add Original Files for ePublication with ISBN generated
Click Button form.buttons.save
Wait Until Page Contains Položka byla vytvořena
Page Should Contain Přidělení ISBN

IT02-07 Ohlášení ePublikace - Diazo Theme - odevzdání dokumentu s přidělením ISBN, zobrazeni chyby

${USER_NAME}= Catenate SEPARATOR=- test-user ${TEST_SEED} 01
Registrace producenta
Log in ${USER_NAME} ${USER_PASSWORD}
Click Link Ohlášení ePublikací
Wait Until Page Contains Element css=input[value="Ohlásit"]
Fill inputs about ePublication
Fill inputs about Vydani
Add authors for ePublication Jan Stavěl
Input Text css=#form-widgets-IOriginalFile-url http://www.grada.cz/book/1000
Choose File css=#form-widgets-IOriginalFile-file-input /opt/edeposit/docs/tests/resources/inzlin-01-2013-s-nasi-Tabinkou.pdf
UnSelect Checkbox css=#form-widgets-IOriginalFile-generated_isbn-0
Click Button form.buttons.save
Wait Until Page Contains Prosím opravte vyznačené chyby.
Page Should Contain Buď zadejte ISBN, nebo vyberte - Přiřadit ISBN. V tom případě Vám ISBN přiřadí agentura
Input Text css=input[id="form-widgets-IBasic-title"] ${empty}
Click Button form.buttons.save
Wait Until Page Contains Prosím opravte vyznačené chyby.
Page Should Contain Položka je povinná, zadejte hodnotu.
*** Variables ***
${PLONE_URL}    http://localhost:8080/Plone
#${PLONE_URL}    http://localhost:8080/edeposit
#${PLONE_URL}    http://edeposit-test.nkp.cz