UC02-03 Ohlášení s tiskovou předlohou

účastníci

  • Producent

vstupní podmínky

  • Producent se přihlásil do systému

tok událostí

  1. Tok událostí je stejný jako v UC02-02 Ohlášení se soubory.
  2. NAVÍC producent vyplní formulář na upload tiskové předlohy
  3. Systém si data uloží
  4. Systém provede kontroly souborů

následné podmínky

Producent může uloženou ohlášku najít v seznamu rozpracovaných ohlášek.

comments powered by Disqus