UC12-01 Reporty pro producenty

účastníci

  • Producent
  • Systém

vstupní podmínky

  • Producent se přihlásil do systému

tok událostí

  1. Systém zobrazí úvodní stránku
  2. Producent klikne na “Reporty”

následné podmínky

Producent má přehled o tom, kolik epublikací ohlásil.

comments powered by Disqus