Akceptační testy

Role v testování

producent testy_at01 testy_at02
akvizitor testy_at03
pracovník isbn agentury testy_at03
správce jmenného popisu testy_at04
pracovník jmenného popisu testy_at04
revizor jmenného popisu testy_at04
správce věcného popisu testy_at04
pracovník věcného popisu testy_at04
revizor věcného popisu testy_at04

Všechny scénáře

test report

test log

screenshot 1 screenshot 2

comments powered by Disqus