IT-FIX05 - Ohlášení ePublikace - chybně zadaný rok

UC02 Ohlášení ePublikace - chybne zadany rok

Registrace producenta
Log in ${USER_NAME} ${USER_PASSWORD}
Click Link Ohlášení ePublikací
Wait Until Page Contains Element css=input[value="Ohlásit"]
Fill inputs about ePublication
Add authors for ePublication Jan Stavěl
Add Original Files for ePublication ${VALID_ISBN}
Fill inputs about Vydani
Input Text css=#form-widgets-rok_vydani wrong year
Click Button form.buttons.save
Element Text should be css=.rok-vydani > td:nth-child(1) > div.fieldErrorBox > div.error Zadaná hodnota není platné celé čislo.
Input Text css=#form-widgets-rok_vydani 2014
Click Button form.buttons.save
Wait Until Page Contains Položka byla vytvořena